Image Alt

Regulamin bezpłatnej wejściówki

REGULAMIN BEZPŁATNEJ JEDNORAZOWEJ WEJŚCIÓWKI
  1. BEZPŁATNA JEDNORAZOWA WEJŚCIÓWKA to jedno wejście do klubu, które obejmuje: siłownię oraz zajęcia grupowe typu fitness.

  2. Z BEZPŁATNEJ JEDNORAZOWEJ WEJŚCIÓWKI może skorzystać osoba, która nie korzystała wcześniej z usług Evergym.

  3. Klient zgłaszając chęć uczestnictwa w zajęciach jednocześnie oświadcza, że znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym mu na korzystanie z usług świadczonych przez Evergym. Jednocześnie jest świadom zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń.

  4. Klient korzystający z BEZPŁATNEJ JEDNORAZOWEJ WEJŚCIÓWKI zobowiązany jest do wypełnienia w recepcji klubu karty jednorazowego wejścia.

  5. Klient wypełniając jednorazowe wejście jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez S-Gym sp. z o.o., sp. komandytowa, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dla celów marketingowych, promocyjnych lub ofertowych przez Evergym.

  6. BEZPŁATNA JEDNORAZOWA WEJŚCIÓWKA nie posiadająca napisanej daty ważności ważna jest bezterminowo.
Zamknij

Łódź, ul. Sienkiewicza 100

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek- piątek:
6:00 – 22:00

weekend:
9:00 – 17:00

OBSERWUJ NAS
INFO